تغئیر آدرس خود را اطلاع دهید

زمانی که شما در طی روند پناهندگی به محل جدیدی نقل مکان میکنید باید آدرس جدید خود را به کمیساریای پناهندگان و سازمان امور اتباع بیگانه اطلاع دهید. بدین طریق شما مطمئناً تمامی مکاتبات پستی همانند دعوت به مصاحبه و تصمیم ما را دریافت خواهید کرد.

این فرم را پرینت کرده و پرنمایید و سپس آنرا از طریق پست سفارشی به آدرس زیر بفرستید: (درنیمه بالایی فرم )

CGVS - Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL

در نیمه پایین فرم :

DVZ – Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL

در صورتی که شما در یک کمپ پناهندگی زندگی میکنید یکی از کارکنان آن مرکز این کار را برای شما انجام خواهد داد.

چنانچه شما در یک آدرس شخصی اقامت داشته باشید این کار برعهده خودتان است. برای ارسال یک پست سفارشی میتوانید به یک دفتر پستی مراجعه کنید.

در صورتیکه آدرس انتخابی شما، آدرسِ کمیساریای پناهندگان باشد، میتوانید جهت پرسیدن اینکه آیا نامه‌ای (مانند دعوت به حضور در امور اتباع بیگانه و یا پاسخ مصاحبه) برای شما آمده است یا نه تماس تلفنی گرفته و یا ایمیل بزنید. بدین منظور میتوانید با شماره تلفن ۰۲​۲۰۵۵۳۰۵تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل (cgvs.advocate@ibz.fgov.beاقدام نمائید همچنین برای دریافت نامه‌های خود میتوانید قرار ملاقات گذاشته و سپس شخصاً مراجعه کنید.