Meld een adreswijziging

Wanneer je verhuist tijdens de asielprocedure, moet je je nieuwe adres doorgeven aan het CGVS en aan de DVZ. Zo ontvang je zeker alle post zoals je uitnodiging voor het gesprek en je beslissing. 

Print dit formulier af, vul het in en verstuur het via aangetekende zending naar:

CGVS - Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL (bovenste strook)

DVZ – Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL (onderste strook)

Als je in een opvangcentrum verblijft, zal een medewerker van het centrum dit doen. Verblijf je op een privéadres, dan moet je dit zelf doen. Je kan een aangetekende zending versturen in een postkantoor.

Indien je ‘gekozen woonplaats’ het adres van het CGVS is, kan je bellen of mailen naar het CGVS om te vragen of er post (bijvoorbeeld je uitnodiging bij de DVZ of je beslissing) is toegekomen. Je kan dit doen via telefoon 02/205.53.05 of via mail (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be). Je kan dan ook een afspraak maken om de post persoonlijk op te halen.