Begeleide minderjarige

Begeleide minderjarigen zijn in België met hun ouder(s) of wettelijke voogd. Wanneer de ouders een asielaanvraag indienen, dan volgen de kinderen automatisch de procedure van de ouders. 

Het CGVS nodigt in principe geen begeleide minderjarigen uit voor een gesprek. De ouders krijgen immers de kans om te vertellen over de motieven van hun kinderen. 

In volgende gevallen kan het CGVS uitzonderlijk toch de minderjarige uitnodigen voor een gesprek: 

De minderjarige wil zelf verklaringen afleggen

Wanneer een begeleide minderjarige eigen motieven heeft en die zélf wil uitleggen op het CGVS, kan de minderjarige dit aan het CGVS laten weten. Het is niet nodig dat de minderjarige hiervoor een eigen aanvraag indient. Het CGVS beslist of het je kind zal uitnodigen en houdt hierbij rekening met de leeftijd. Het gesprek op het CGVS gebeurt zonder de ouder(s) of wettelijke voogd. De aanwezigheid van een advocaat is verplicht. De minderjarige mag een vertrouwenspersoon meenemen.

Een vertrouwenspersoon is iemand die beroepshalve gespecialiseerd is in bijstand aan personen of in vreemdelingenrecht, bijvoorbeeld een maatschappelijk assistent, een psycholoog of een therapeut. De vertrouwenspersoon moet toestemming vragen aan het CGVS om het gesprek te mogen bijwonen

Het CGVS nodigt de minderjarige uit voor een gesprek zonder verplichting

Wanneer er bijzondere redenen zijn en indien dit in belang van de minderjarige is, kan het CGVS beslissen om de minderjarige uit te nodigen voor een gesprek. De minderjarige is niet verplicht om op de uitnodiging in te gaan. Als de minderjarige weigert, heeft dit geen negatieve gevolgen. Indien de minderjarige wel op de uitnodiging ingaat, is de aanwezigheid van een advocaat verplicht. De ouder mag het gesprek in principe niet bijwonen. De minderjarige mag een vertrouwenspersoon meenemen.

Het gesprek met de minderjarige is niet hetzelfde als een gesprek met een volwassene. Het CGVS zal namelijk peilen naar de mening van de minderjarige. Er is geen minimumleeftijd, maar de minderjarige moet voldoende onderscheidingsvermogen en inzicht hebben om een eigen mening mogelijk te maken.

De minderjarige dient een eigen aanvraag in

Een begeleide minderjarige heeft het recht om een eigen aanvraag in te dienen. Dit is belangrijk om te weten:

  • Als de ouders van de minderjarige ook een aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben gekregen, worden de aanvragen samen behandeld. Het CGVS nodigt de minderjarige uit voor een gesprek, zonder de ouder(s), als de minderjarige ouder is dan 7 jaar, op voorwaarde dat de minderjarige voldoende onderscheidingsvermogen heeft. Het CGVS houdt rekening met de leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid van de minderjarige. Een advocaat moet hierbij aanwezig zijn. De minderjarige mag een vertrouwenspersoon meenemen.
  • Als de aanvraag van de ouders eerder geweigerd werd door het CGVS, wordt de minderjarige uitgenodigd voor een gesprek, waarbij enkel vragen worden gesteld over de eigen reden(en) van de minderjarige om een asielaanvraag in te dienen. De aanwezigheid van een advocaat is verplicht. De minderjarige mag een vertrouwenspersoon meenemen. Indien de minderjarige geen eigen reden(en) heeft, neemt het CGVS snel een niet-ontvankelijkheidsbeslissing.
  • Als de begeleide minderjarige wel eigen redenen heeft om een eigen asielaanvraag in te dienen, nodigt het CGVS het kind alleen, zonder ouders, uit voor een gesprek, op voorwaarde dat het kind voldoende onderscheidingsvermogen heeft. Het CGVS houdt rekening met de leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid van het kind. Het kind moet dan zelf vertellen waarom hij of zij niet kan of wil terugkeren naar het land van herkomst. De aanwezigheid van een advocaat is verplicht De minderjarige mag een vertrouwenspersoon meenemen.
  • Als de ouders een aanvraag indienen voor hun kind dat jonger is dan 7 jaar, zullen ze zelf de redenen moeten toelichten tijdens het gesprek op het CGVS. Enkel de reden(en) van het kind worden tijdens dit gesprek bevraagd.