روند پناهندگی

Remote video URL
آغاز یک روند پناهندگی
Remote video URL
درخواستهای پناهندگی

شما به سه طریق میتوانید در کشور بلژیک درخواست پناهندگی کنید :

 • پس از ورود به بلژیک ، در مرکز معرفی  اداره امور اتباع بیگانه: پاچکولان پلاک ۴۴، کد پستی ۱۰۰۰ بروکسل (مکعب) رأس ساعت ۸:۳۰ دقیقه (از دوشنبه تا جمعه).
 • لب مرز ورودی کشور نزد مسئولین کنترل مرزی، مثلا در فرودگاه

نزد رئیس زندان و یا یکی از کارکنان مرکز بسته، در صورتیکه در آنجا اقامت دارید.

شما نمیتوانید از خارج از کشور درخواست پناهندگی کنید.

ارائه یک درخواست پناهندگی باید توسط خود شخص صورت گیرد. شما نمیتوانید به نام کس دیگری درخواست پناهندگی بدهید. در صورتیکه فرزندان کوچکتر از 18 سال شما بهمراه شما وارد کشور بلژیک شوند، بطور معمول بصورت خودکار جزو روند پناهندگی والدین خواهند بود.

در مرکز معرفی، اداره امور اتباع بیگانه  (DVZ) درخواستهای پناهندگی را ثبت کرده و درادامه این موارد انجام خواهند شد:

 • یک بازرسی بدنی جهت مسایل امنیتی
 • تعیین هویت شما، حتما کلیه مدارک شناسایی خود را ارائه دهید.
 • تعیین اینکه آیا شما نیازمند به یک مترجم هستید یا نه، و اینکه به مترجم چه زبانی نیاز دارید. امور اتباع بیگانه تعیین میکند که روند پناهندگی شما به چه زبانی (فرانسه یا هلندی ) انجام میگیرد.
 • گرفتن اثرانگشت و یک عکس جهت پیگیری اینکه آیا شما در کشور اروپایی دیگری درخواست پناهندگی ارائه کرده اید یا نه (مراجعه شود به قانون دوبلین )

پس از آن فدازیل (بخشی از اداره امور پناهندگی) بررسی خواهد کرد که آیا شما  واجد شرایط لازم برای اسکان موقت در کمپ پناهندگی هستید یا نه و سپس شما مورد یک معاینه پزشکی قرار میگیرید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت فدازیل مراجعه نمایید..

شما از ابتدای روند پناهندگیتان حق داشتن یک وکیل تسخیری را دارید.
در صورتیکه شما منابع مالی کافی نداشته باشید، وکیل تسخیری برای شما رایگان خواهد بود.
در اینجا میتوانید بخوانید که چگونه یک وکیل تسخیری درخواست کنید.

تحقیقات دوبلین

براساس یک مصاحبه، اثرانگشت شما و احتمالا اگر ویزایی و یا اقامت در یک کشور اروپایی دیگرداشته باشید ، سازمان امور اتباع بیگانه بررسی میکند که آیا بلژیک مسئول رسیدگی به درخواست پناهدگی شما هست یا نه ( تحقیقات دوبلین): 

 • در صورتیکه کشور دیگر اروپایی مسئول درخواست پناهندگی شما باشد، DVZ  از آن کشور درخواست خواهد کرد تا پرونده شما را بررسی نماید. در صورتیکه آن کشور بپذیرد که شما را دریافت نماید، شما باید به آن کشور عزیمت نمائید. در صورتیکه شما با این تصمیم موافق نباشید، میتوانید اعتراض خود را به دادگاه استیناف پناهجویان یا RVV  ارائه کنید. بدین منظور از یک وکیل درخواست کمک حقوقی کنید. مراقب مدت زمان داده شده برای ارائه اعتراض باشید.
 • در صورتیکه بلژیک مسئول رسیدگی به پرونده پناهنگی شما باشد ، امور اتباع بیگانه  (DVZ)شما را جهت اولین صحبت یا همان مصاحبه (یک) دعوت خواهد کرد. بنابراین روند دوبلین دیگر به پایان رسیده و از این به بعد شما روند پناهندگی بلژیک را دنبال خواهید کرد.

شما پناهندگی یک کشور اروپایی دیگر را دارا هستید؟ پس از نظر بلژیک شما در آن کشور امنیت دارید. درچنین مواردی بلژیک در رسیدگی به درخواست پناهندگی شما، تنها به بررسی این موضوع میپردازد که چرا شما نمیتوانید به آن کشور اروپایی بازگردید.

مصاحبه اول

توصیف مسیر راه

DVZ شما را برای یک صحبت اولیه به آدرس زیر فرا میخواند Pachecolaan 44, 1000 Brussel

محتویات اولین مصاحبه

در طول این مصاحبه ، DVZ در مورد هویت شما، وضعیت خانوادگی شما، محلهای زندگی شما، مسیر سفر شما و دلیلی که باعث شده تا شما درخواست پناهندگی کنید پرسشهایی خواهد کرد. حتما اصل تمامی مدارک  شناسایی و درصورت امکان سایر مدارک مرتبط با دلیل فرار شما از کشورتان را ارئه دهید. در طول این مصاحبه تمامی دلایلی که منجر به فرار شما گردیده‌اند را بیان کنید. 
مصاحبه اول بعنوان مبنای مصاحبه دوم نزد کمیساریا خواهد بود که طی آن بطور مفصل‌تر به دلایل درخواست پناهندگی شما پرداخته میشود.

ضروریات خاص

شما در سازمان اموراتباع بیگانه یک لیست پرسش را جهت ضرورتهای خاص در روند پناهندگی پر میکنید. این لیست شامل دلایلی میگردد که برای شما، طی کردن روند پناهندگی رامشکل میسازند. در صورت نیاز،کمیساریای پناهندگان  تدابیر کمکی در این مورد خواهد اندیشید.
 برای نمونه، اگر شما بخاطر مشکلات فیزیکی توانایی بالا رفتن از پله را ندارید. آنگاه مصاحبه شما در طبقه هم‌کف برگذار خواهد شد.
همچنین ممکن است شما مشکلات روحی روانی خاصی داشته باشید آنگاه مصاحبه شما در چند بخش یا با در نظر گرفتن چند زمان تنفس ( آنتراک) برگذار خواهد شد.علاوه براین شما میتوانید بدلیل مشکلات خاصی که در کشور خود داشته اید درخواست مترجم و افسرحفاظتی (مصاحبه گر) از جنس خود یا از جنس مخالف را نمائید.

آماده سازی و تدارک مصاحبه دوم
Remote video URL
(CGVS ) چه کاری انجام میدهد؟

پس از مصاحبه اول در اداره امور اتباع بیگانه  (DVZ)، پرونده شما توسط DVZ  به کمیساریای پناهندگان و بی خانمان ها (CGVS ) داده میشود. CGVS  محتویات درخواست پناهندگی شما را مورد بررسی قرارمیدهد. این بدان معنی است که CGVS تحقیق میکند که آیا شما به یکی از دلایل زیر مشمول حق پناهندگی هستید؟:

 • تحت تعقیب بودن بدلیل ملیت، قومیت، عقاید سیاسی و یا مذهبی و یا تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص
 • جنگ یا خشونت 
 • شکنجه و یا یک رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز

کمیساریا غیر وابسته است. این بدین معناست که بیطرف بوده هیچکس نمیتواند بگوید که کمیساریا چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

مدت زمان انتظار برای مصاحبه دوم

کمیساریا شما را دستکم برای یک مصاحبه دعوت خواهد کرد. ممکن است که شما مدت زمان زیادی در انتظار دعوت برای مصاحبه دوم بمانید. تاریخ ارائه درخواست پناهندگی تعیین کننده ترتیب احضار پناهجویان توسط کمیساریا نیست.

ممکن است که کمیساریا پناهجویانی را که بعد از شما درخواست پناهندگی خود را ارائه داده اند زودتر از شما فرابخواند.

مدت زمان انتظار به عوامل مختلفی بستگی دارد.  CGVS از زمانی میتواند تحقیقات خود را آغاز کند که DVZ پرونده را برایش ارسال نماید. CGVS تلاش میکند تا مصاحبه را در یک بازه زمانی 4 ماهه پس از دریافت پرونده شما ترتیب دهد. این دوره برای کسانی که از یک کشور امن آمده و یا برای کسانی که در کمپ بسته اقامت میکنند کوتاهتر است. در صورت افزایش تعداد درخواستهای پناهندگی امکان ایجاد تاخیر وجود دارد . بدین دلیل امکان بررسی تمامی درخواستهای پناهندگی در یک مدت کوتاه وجود ندارد، و ممکن است که مدت زمان انتظار بیش از یکسال و در مواردی تا 2 سال بطول بیانجامد. CGVS تمامی سعی خود را انجام میدهد تاهرچه سریعتر تمامی پناهجویان را جهت مصاحبه دعوت نماید.
درهرصورت ، از مدت زمان انتظار خود برای مصاحبه دوم بخوبی استفاده کنید:

 • درصورتیکه شرایط ویژه (فیزیکی و یا روحی) دارید به CGVS اطلاع دهید.
  اگر شما شرایط ویژه (فیزیکی و روحی ) خود را در مصاحبه نخست اعلام نکرده‌اید. حتما CGVS را هم مطلع سازید. بدین طریق CGVS قادر است تدابیر لازمه را اتخاذ کند. در این مورد از وکیل و یا مددکار اجتماعی خود کمک بخواهید.
   
 • با وکیل خود تماس بگیرید.
  درصورتیکه از منابع مالی کافی برخوردار نباشید، کمک های حقوقیِ یک وکیل مجانی خواهد بود. به همراه وکیلتان خود را برای مصاحبه آماده کنید. او میتواند برای سامان دهی داستان شما، و قراردادن وقایع بترتیب زمانی ، به شما کمک نماید.
 • مدارک و گواهی ها را جمع آوری کنید.
  اگر در مصاحبه اول تمامی مدارک خود را ارائه نداده اید، حتما از مدت انتظار بین مصاحبه اول و مصاحبه دوم برای جمع آوری تمام مدارکی که هویت شما و زادگاه و محل خواستگاه شما را مشخص میکنند استفاده نمایید. 
  مدارک مهم در اینمورد مثلا پاسپورت و یا کارت شناسایی شما میباشند. اگر شما مدرک شناساییی ندارید، در اینصورت میتوانید از مدارک دیگری که هویت شما را اثبات میکنند استفاده کنید، مثل مدارک هویتی والدین و یا کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت را ارائه دهید.همچنین مدرکی را جمع آوری کنید که نشان میدهند چرا شما نمیتوانید و نمیخواهید به کشورتان بازگردید مثلا مدارک دادگاهی.
  هر آنچه امکان پذیر است را انجام دهید که مدارک اصل را برایتان بفرستند و هیچ مدرکی را مخفی نکنید.
  مدارکی را ارائه دهید که درباره شرائط شخصی خود شما هستند. نیازی نیست که شما مدارکی جمع آوری کنید که شرائط موجود در کشورتان را نشان دهید. شما  مطمئن باشید که CGVS از شرایط حاکم بر کشور شما آگاهی دارد. اگر مدرکی ندارید، طی مصاحبه دوم توضیح دهید که چرا مدرکی در اختیار ندارید. بهیچ عنوان دست به ساخت و یا تهیه مدارک جعلی و تقلبی نزنید٬ چون این موضوع میتواند منجر به پاسخ رد یا منفی گردد.
   
 • ازنظر روحی خود را آماده کنید.
  در طول مصاحبه دوم در مورد مشکلاتی که در کشورتان از سرگذرانده اید سوالاتی خواهد شد و این امر میتواند ازنظر احساسی مشکل باشد.
   
 • داستان خود را تعریف کنید.
  داستان دیگران و یا داستانهایی که دیگران به شما آموخته اند را بیان نکنید. این بسیار حائز اهمیت است که شما از شرایط واقعی خود یک نمای کامل و واضح ارائه دهید. به دنبال داستانهای دیگری که فکرمیکنید بواسطه آنها شانس بیشتری برای گرفتن پناهندگی دارید نروید. در آنصورت خطر رد درخواست پناهندگی و گرفتن پاسخ منفی وجود دارد درحالیکه گفتن آنچه خود شما از سرگذرانده اید ممکن است منجر به گرفتن پناهندگی شود.
مصاحبه دوم
Remote video URL
توصیف مسیر

مصاحبه دوم در CGVS صورت میپذیرد:
Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel
کمیساریا براحتی توسط وسایط نقلیه عمومی قابل دسترسی است.

دعوتنامه برای مصاحبه دوم

کمیساریا  توسط پست احضاریه را به آدرس انتخابی شما و یا توسط قاصد به کمپ محل اقامت شما ارسال میدارد. در صورتیکه شما وکیل داشته باشید، وی نیز یک نسخه از این نامه دریافت میکند.

مطلع ساختن CGVS از آدرس درست خود حائز اهمیت فراوان میباشد.
این امر حائز اهمیت است که شما CGVS را از آدرس درست خود مطلع سازید، تا احضاریه کمیساریا را حتما دریافت کنید. اگر نقل مکان کرده اید، حتما آدرس جدید خود را توسط پست سفارشی به CGVS ارسال دارید. این فرم را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

اگر شما به دلیلی جدی قادر به حضور برای مصاحبه نباشید، مثلا بدلیل بیماری و یا بستری بودن در بیمارستان، باید کمیساریا را مطلع ساخته و غیبت خود را با یک گواهی که باید در مدت مشخص شده در احضاریه ارسال شود ثابت کنید. دراین مورد از وکیل خود و یا از مددکار اجتماعی کمک بگیرید.

محتویات مصاحبه دوم

مصاحبه دوم مهمترین بخش از روند پناهندگی است. در طول این مصاحبه، افسر حفاظتِ CGVS سوالاتی خواهد کرد منجمله: 

 • شما چه کسی هستید.
 • شما از کجا آمده اید.
 • زندگی شما در کشورتان چگونه بود.
 • چگونه به بلژیک سفر کردید.
 • مدارکتان
 • چرا کشورتان را ترک کردید.
 • چرا به کشورتان نمیتوانید بازگردید.

آنچه را که از سر گذرانده اید بازگو کنید و بگوئید که چرا نمیخواهید یا نمیتوانید به کشورتان بازگردید. داستان خود را بگوئید. داستانهای دیگر و یا آنچه دیگران به شما آموخته اند را تعریف نکنید ، بلکه داستانی را که برای خود شما روی داده است بازگو نمائید. در طول مصاحبه، صحت و سقم داستان شما بررسی میگردد، بنابراین حائز اهمیت است که شما یک دید کامل و واضح از شرایط و موقعیت خود ارائه دهید.

افسر حفاظتی پرسشهای زیادی از شما خواهد کرد در صورتیکه شما پاسخ پرسشی را نمیدانید، میتوانید راحت اعلام کنید. این خیلی بهتر از آنست که پاسخی از خودتان بسازید.

آنچه شما در طول مصاحبه بیان میکنید بطور کاملا محرمانه باقی میماند. این بدان معناست که کمیساریا هیچگونه اطلاعاتی در اختیار هیچکس قرار نمیدهد. حکومت کشورتان و یا افرادی که بدنبال شما هستند، از اینکه شما درخواست پناهندگی کرده اید و از آنچه شما بیان داشته اید مطلع نخواهند شد. حتی اگر شما نخواهید، اظهارات شما با افراد دیگر خانواده شما هم در میان گذاشته نخواهد شد.

اسناد و مدارک

حائز اهمیت است که شما اصل مدارکی که مشخص کننده هویت شما و آنچه در کشور خودتان از سرگذرانده اید هستند را ارائه دهید.
مدارک مهم در این مورد مثلا پاسپورت و یا کارت شناسایی هستند، اگر شما هیچ مدرک هویتی ندارید، در اینصورت، مي توانيد اسناد ديگري که هويت شما را اثبات کند ، مانند گواهي هاي مدرسه، اسناد هويتي والدين يا کارت خدمت سربازی را  نيز ارائه دهيد. همچنين اسنادي را جمع آوري کنيد که مي تواند دليل عدم تمايل يا عدم امکان بازگشت به کشور تان را نشان دهد ، به عنوان مثال اسناد دادگاه.

تمامی تلاش خود را جهت بدست آوردن و دریافت  مدارک اصلي خود انجام داده و هيچ مدرکي را مخفی نکنید.

مدارکی را ارائه دهید که درباره شرائط شخصی خود شما هستند. نیازی نیست که شما مدارکی جمع آوری کنید که شرائط موجود در کشورتان را نشان دهید. شما مطمین باشید که کمیساریا از شرایط حاکم برکشور شما آگاهی دارد. 

اگر مدرکی ندارید، طی مصاحبه دوم توضیح دهید که چرا مدرکی در اختیار ندارید. بهیچ عنوان دست به ساخت و یا تهیه مدارک جعلی و تقلبی نزنید، زيرا اين امر مي تواند تأثير منفي در ارزيابي درخواست پناهندگي شما داشته باشد.

مدارکی که به کميساريا تحويل مي دهيد در محل امنی نگهداری مي شوند. در هر زمان در طی روند پناهندگی مي توانيد آنها را پس بگيريد.

افراد حاضر در حين مصاحبه

شما به عنوان پناهجو
هر پناهجو به صورت فردي مصاحبه مي‌گردد. اگر شما با همسر ويا والدينتان به بلژيک آمده‌ايد، ممکن است آنها نيز در همان روزي که شما به مصاحبه دعوت شده ايد، براي مصاحبه دعوت شوند. با اين حال  هرکس به صورت جداگانه مصاحبه خواهد شد. شما مي‌توانيد آنچه را که ميخواهيد به صورت آزادانه بيان کنيد. در صورتیکه مايل نباشید اظهارات شما حتی با اعضاي خانواده تان هم درمیان گذاشته نخواهد شد.

افسر حفاظت
افسر حفاظت سوالاتي مي‌پرسد که بتواند تقاضاي شما را بررسي کند. وي متخصص منطقه خواستگاه شما است و به صورت منظم تحت آموزش قرار مي‌گيرد تا تخصص و دانش خود را گسترش دهد. افسر حفاظت به رازداري حرفه‌اي مقيد است.

مترجم
اگر شما طي اولين مصاحبه در اداره امور اتباع بيگانه (DVZ) درخواست مترجم کرده‌ايد، مترجم در دومين مصاحبه در کميساريا (CGVS) حاضر خواهد بود و به معناي واقعي کلمه هرآنچه که مي‌گوييد را ترجمه خواهد کرد. مترجم کاملا خنثي و بي‌طرف است. مترجم نيز پايبند به اصول رازداري حرفه‌اي مي‌باشد. اين بدان معني است که مترجم حق ندارد به کسي در خصوص موارد عنوان شده در طي مکالمه حرفي بزند. مترجم در روند تصميم‌گيري دخيل نبوده و حق ندارد در اين خصوص سوالي بپرسد.
در صورتي که شما لحن مترجم را به خوبي متوجه نمي‌شويد، بايد بلافاصله در زمان مصاحبه اين موضوع را گزارش دهيد.

وکيل
شما همچنين مي‌توانيد از يک وکيل کمک حقوقی بگيريد. اگر منابع مالي کافي نداريد وکيل مجاني خواهد بود. وکيل، حقوق و تعهدات شما را به اطلاع شما خواهد رساند و اينکه آيا همه چيز به درستي پيش مي‌رود يا خير را بررسي مي‌کند
حضور وکيل شما در زمان مصاحبه اجباري نيست. در صورت عدم حضور وکيل، جلسه مصاحبه ميتواند روند عادي خود را طي کند . وکيل شما مي‌تواند يک کپي از يادداشتهاي جلسه مصاحبه را درخواست کند. تا بداند جلسه چگونه پيش، رفته است.

فرد مورد اعتماد
شما همچنين مي‌توانيد انتخاب کنيد که از کمک يک فرد مورد اعتماد بهره‌مند شويد. يک فرد مورد اعتماد کسي است که در زمينه کمک حرفه‌اي به اشخاص يا در قانون مهاجرت تخصص دارد براي مثال يک مددکار اجتماعي، روانشناس يا درمانگر.
اعضاي خانواده يا دوستان نمي‌توانند فرد مورد اعتماد باشند. فرد مورد اعتماد براي حضور در جلسه بايد از کميساريا اجازه بگيرد.

مدت زمان مصاحبه

مصاحبه به طور متوسط سه الي چهار ساعت به طول مي‌انجامد که البته همچنين مي‌تواند طولاني‌تر يا کوتاه‌تر باشد پس از حدود يک ساعت و نيم يک زمان استراحت درنظر گرفته شده است.  در صورت نياز هر زمان که بخواهيد مي‌توانيد درخواست یک تنفس کنيد.

کپي مصاحبه

در زمان مصاحبه افسر حفاظت همه موارد را در يک گزارش ثبت مي‌کند. شما مي‌توانيد طي مصاحبه يا دو روز پس از مصاحبه کپي آن را درخواست کنيد. بدین منظور از وکيل خود کمک بخواهيد. شما يک نسخه از گزارش مصاحبه را به زبان اصلي که در جلسه مصاحبه  صحبت مي‌شد (فرانسوي يا هلندي) دريافت خواهيد کرد. شما ميتوانيد با کمک وکيل ويا يک مترجم، گزارش مصاحبه را خوانده  و اصلاحاتي را انجام دهيد و يا مواردي را به آن اضافه کنيد.

تصميم گيري
Remote video URL
زمان انتظار

پس از مصاحبه شما به کمپ محل اقامت خود باز خواهيد گشت. در این مدت کميساريا همه اطلاعات لازمه براي دستيابي به يک تصميم را تجزيه و تحليل خواهد کرد. زمان انتظار براي تصميم‌گيري متفاوت است. هدف ما اين است که ظرف مدت دو ماه از مصاحبه تصميم‌گيري کنيم مگر اينکه نياز به تحقيقات بيشتري باشد. امکان دارد يک هموطن شما ديرتر به بلژيک رسيده باشد و در عين حال زودتر در مورد وي تصميم‌گيري شود. اين موضوع جای نگراني نيست. هر درخواست پناهندگي با یک درخواست پناهندگي دیگر متفاوت است و مورد به مورد بررسي مي‌شود. کميساريا بر این موضوع واقف است که طولاني شدن زمان انتظار موجب تنش و عدم اطمينان مي‌شود. کميساريا  همه تلاش خود را در جهت تصميم‌گيري هرچه سريعتر انجام مي‌دهد.

کميساريا چگونه تصميم‌گيري مي‌کند؟

پس از مصاحبه دوم کميساريا (CGVS) ابتدا اعتبار اظهارات و اسناد شما را بررسي مي‌کند:

 • آيا اطلاعاتي که در طول مصاحبه داده‌ايد صحيح است؟
 • آيا مدارک شما واقعي است؟
 • آيا توضيحات شما درباره محلي که از آنجا آمده‌ايد و آنچه را که برايتان اتفاق افتاده است معتبر است؟

اگر توضيحات و اسناد شما معتبر باشد در آنصورت کميساريا (CGVS) بررسي خواهد کرد که:

 • درخواست شما مطابق با معيارهاي کنوانسيون ژنو است: شما به دليل مليت، قوميت، اعتقادات سياسي يا مذهبي و يا به دليل اينکه به يک گروه اجتماعي خاص تعلق داريد از اذيت و آزار و شکنجه هراس داريد. شما همچنين نمي‌خواهيد يا نمي‌توانيد از حمايت کشوري که تابعيت آن را داريد استفاده کنيد و يا اگر تابعيت نداريد از حمايت کشور قبلي که در آن اقامت عادي داشته‌ايد برخوردار شويد
 • اگر شرايط پناهندگي را نداريد کميساريا (CGVS) بررسي خواهد کرد که آيا مي‌توانيد حفاظت سوبسيدي (اقامت يکساله قابل تمديد) را بدست آوريد: آيا وقتي به کشور خود باز مي‌گرديد با خطر واقعي آسيب جدي از طريق مجازات مرگ، اعدام، شکنجه يا رفتار غير انساني و تحقير آميز يا خشونت خودسرانه به خاطر جنگ مواجه خواهيد شد

کميساريا همه درخواستها را به صورت فردي و عيني و بي‌طرفانه بررسي مي‌کند و به هنجارهاي بلژيک، اروپا و بين المللي پايبند است. کميساريا هنگام بررسي درخواست شما  (سن، سابقه، سطح تحصيلات، جنسيت و ...) را در نظر مي‌گيرد. با اين حساب اگر کميساريا  تشخيص دهد که شما به حفاظت نياز داريد، شما مورد حفاظت قرار خواهيد گرفت.

تصميم‌گيري

دونوع تصميم به شما حق پناهندگي و اقامت در بلژيک را میدهند.

 • وضعيت پناهندگي
 • وضعيت حفاظت سوبسيدي (اقامت يکساله قابل تمديد)

در صورتي که شما واجد شرايط وضعيت پناهندگي يا وضعيت حفاظت سوبسيدي (اقامت يکساله قابل تمديد) نباشيد، کميساريا به شما  پاسخ رد خواهد داد.

تجديد نظر

اگر شما با تصميم اتخاذ شده موافق نيستيد، مي‌توانيد درخواست تجديد نظر را به شوراي دادرسي بيگانگان ارائه دهيد مدت زمان تجديد نظر به نوع تصميم منفی بستگي دارد. از وکيل خود بخواهيد که در اين خصوص به شما کمک کند. اين کار را هر چه سريعتر انجام دهيد زيرا بعضي مواقع زمان تجديد نظر بسيار کوتاه است
اگر عناصر و دلائل جديدي داريد، مي‌توانيد تقاضاي پناهندگي بعدي خود را با شرايط خاصی ارائه کنيد. در اين مورد بيشتر بخوانيد درخواست مجدد پناهندگی.