Disclaimer

این وب سایت متعلق به کمیساریای عالی پناهندگان و بی خانمانها (CGVS (میباشد.

اطلاعات کلی

محتویات این وب سایت جنبه اطلاع رسانی دارد. کاربر نمیتواند از محتویات این وب سایت حق و حقوقی را برخود متصور گردد.

اطلاعات منتشر شده بر روی وب سایت www.asyluminbelgium.be به هیچ عنوان اجباری را برای CGVS در قضاوت درخواستهای پناهندگی ایجاد نمی نماید. اطلاعات موجود در این وب سایت فقط جهت اطلاع رسانی بوده و بر اساس موقعیت فردی و یاشرایط خاص هیچ پناهجویی تنظیم نشده است . کاربر نباید اطلاعات وب سایت را بعنوان یک پند و آموزه فردی یا حرفه ای و یا راهکار حقوقی تلقی نماید.

برای CGVS  کیفیت و دقت و درستی اطلاعات موجود برروی وب سایت بسیار حائز اهمیت است. اعتقاد بر آن است که داده های این وب سایت در زمان انتشار درست میباشند.    تلاش میکند تا محتویات وب سایت را تا جای ممکن به روز شده و یا تکمیل نماید. امکان آن وجود دارد که برخی از اطلاعات قدیمی، ناقص و یا نادرست باشند. در صورت پیداکردن اشتباه ، باCGVS  تماس حاصل نمایید.

CGVS این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اعلام کردن، محتویات وب سایت را تغییر داده، عوض کرده و یا تکمیل نماید. CGVS  در قبال آسیب مستقیم یا غیرمستقیمی که در پی این اقدام متوجه یک کاربرمیگردد مسئولیتی نخواهد داشت.

  CGVS تلاش زیادی میکند تا از اشکالات فنی و یا قطعی وب سایت تا جای ممکن جلوگیری نماید.    CGVS نمیتواند ضمانت کند که وب سایت کاملا عاری از مشکل یا قطعی باشد و یا با دیگر اشکالات فنی مواجه شود. CGVS مسئول کارکرد بد و یا عدم دسترسی وب سایت نخواهد بود.

حقوق مالکیت معنوی:

محتویات وب سایت (شامل آرم ها، صفحه بندی، اطلاعات، متون، تصاویر و تمامی داده های ارائه شده ) متعلق به CGVS  و یا تحت پروانه  CGVS است و بنابراین توسط حقوق مالکیت معنوی که به CGVS و یا سازمانهای ثالث که با CGVS  قراردارند تعلق دارند. کاربر از هرگونه تخطی در حقوق مالکیت معنوی CGVS و یا سازمانهای ثالث دارنده این حقوق خودداری میکند. دسترسی و ورود به وب سایت هیچ حقی بر حقوق (مالکیت) معنوی ایجاد نمی نماید.

اطلاعات موجود و یا اطلاعات ارائه شده بر روی وب سایت، فقط برای کاربرد شخصی است. کاربر مجاز به استفاده از اطلاعات و یا فایل ها به منظور مقاصد تجاری نمی باشد.

کاربر شخصی اطلاعات موجود برروی وب سایت مشروط بر آنکه نام CGVS بعنوان منبع ذکر شود ( اطلاعات اخذ شده از www.asyluminbelgium.be و یا ماخذ کمیساریای عالی پناهندگان و بی خانمان) مجانی است مگر آنکه غیراز این به طور مشخص تعیین شده باشد.

پیوندها

وب سایت حاوی پیوندهایی به وبسایت های ثالث می باشد که  CGVS هیچگونه کنترلی بر آنها ندارد. پیوندها به سایتهای دیگر به معنی تائید و یاپذیرش آن سایتها و یا محتویات آنها نیست. ارجاع به سایتهایی که توسط  CGVS  مدیریت نمیشوند ، تنها به منظور اطلاع رسانی به بازدیدکننده است.

CGVS  نمیتواند کیفیت وبسایتهایی که به آنها پیوند میدهد را تضمین کند. دسترسی و کاربرد سایر وبسایتهای پیوند شده به این وبسایت به مسئولیت خود فرد میباشد. ما به شدت توصیه میکنیم که اعلامیه حریم خصوصی و سیاست کاربرد کوکی های هر سایت مطالعه گردد.

قراردادن پیوندی از وبسایت   برروی وبسایت فردی فقط با تائید صریح  CGVS مجاز میباشد.

محدودیت و مسئولیت:

CGVS مسئول خسارات مستقیم و یاغیرمستقیم ناشی از ورود به وب سایت ، کسب راهکارها و یا کاربرد اطلاعات منتشرشده برروی وب سایت نخواهد بود. CGVSهیچ گونه مسئولیتی را در قبال اشتباهات و یا نقصان اطلاعات موجود برروی وب سایت را پذیرا نمیباشد. کاربر خود مسئول کنترل صحت و تکمیل بودن و یا قابل استفاده بودن اطلاعات بدست آمده از طریق وبسایت است.

CGVS تلاش میکند تا از ایرادات فنی، قطعی و یامشکلات ارائه داده ها تا حد ممکن اجتناب گردد. CGVS تحت هیچ شرایطی مسئول کارکرد بد و یا عدم دسترسی موقت یا دائمی وبسایت نخواهد بود.

همچنین نمیتوان CGVS را به خاطر خسارات ناشی از کاربرد سایت و یا قطعی احتمالی و یا ایرادات فنی دیگر و یاخسارت حاصله از عدم کارکرد صحیح وبسایت بخاطر مشکلات فنی و یا ویروسها و یاعواملی از این دست مقصر دانست.

CGVS مسئول سود از دست رفته و یا اطلاعات از دست رفته، توقف کارکرد ، آسیب به نرم افزارها و یا سایر داده ها برروی سیستم رایانه و یا آسیب به دستگاه ، برنامه ها و یا سایر سخت افزارها و نرم افزارهای کاربر که در نتیجه بکارگیری مستقیم و یاغیرمستقیم وبسایت حاصل گردیده نمیباشد. مسئولیت جبران مالی نیز به طور کامل منتفی است .