Bezorg het CGVS extra documenten

Stuur alle extra documenten die je hebt verzameld zo snel mogelijk door naar het CGVS via cgra-cgvs.dispatching@ibz.fgov.be

Indien je originele documenten wil geven aan het CGVS, moet je deze documenten via een aangetekende zending versturen naar: CGVS – Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel.

Vermeld altijd je volledige naam en dossiernummer: 

convocatiebrief

convocatiebrief